แรงบันดาลใจและความหลงใหล
ภายใต้แนวความคิดแคว้นทัสคานี
ประเทศอิตาลี

แรงบันดาลใจและความหลงใหล
ภายใต้แนวความคิดแคว้นทัสคานี
ประเทศอิตาลี

แรงบันดาลใจและความหลงใหล
ภายใต้แนวความคิดแคว้นทัสคานี
ประเทศอิตาลี เริ่ม 1.99 ล้านบาท

มนต์เสน่ห์แห่งความสุข ความอบอุ่น
ด้วยบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติ
ที่คุณสัมผัสได้ เริ่ม 1.29 ล้านบาท

ที่สุดแห่งสุนทรียภาพการใช้ชีวิต
ใกล้ชิดเมืองบนทำเลศักยภาพ
เริ่ม 1.59 ล้านบาท

ให้ทุกช่วงเวลา คือสุนทรีย์
แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศ
ธรรมชาติ เริ่ม 1.49 ล้านบาท

ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ
ของการอยู่อาศัย บนสังคมคุณภาพ
เริ่ม 1.59 ล้านบาท